NE ARAMIŞTINIZ?

Vizyon

Global bir firma olarak; yer alınan pazarlarda, tüm ürün gruplarında rekabetçi gücün korunması, pazar payının artırılması, liderliğin elde edilmesi ve sürdürülmesi.

Misyon

Tekstil sektöründe faaliyet gösterdiği alanlarda; kurumsal, dinamik, inovatif ve güvenilir bir firma olarak ülke ekonomisine katkı sağlamak ve katma değer yaratmak.