NE ARAMIŞTINIZ?

 

Hatıra Ormanına Herkes İçin Bir Fidan

İlhamını doğadan alan Weavers by Boyteks, çevreye olan duyarlılığıyla tüm çalışan ve müşterileri için hatıra ormanına birer ağaç dikerek ekolojik dengenin korunmasına destek olmaktadır.

 

Eğitime Destek Bursu

Sadece iş dünyası için değil aynı zamanda toplumsal yaşam ve yarınlar için de yatırımlar yapan Weavers by Boyteks, bireysel gelişimden doğanın korunmasına kadar sosyal sorumluluk projelerine aralıksız olarak devam etmektedir. Weavers by Boyteks, bireysel gelişime yönelik olarak ilköğretimden yükseköğrenime kadar tüm öğrencilere burs desteği de vermektedir.

 

Weavers by Boyteks - Kan Bağış Kampanyası

Toplumsal yaşam sağlığı ve yarınlarına büyük önem veren Weavers by Boyteks Kızılay ile gerçekleştirdiği iş birliği ile her yıl kan bağışı haftasında çalışanlarının gönüllü olarak kan bağışında bulunmasına ortam hazırlamaktadır. 

 

Sosyal Sorumluluk Politikası

Bursa ve Kayseri’de kurulu döşemelik kumaş, yatak kumaşı, çözgülü örme, kadife ve halı tesislerimizde Weavers by Boyteks Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği Gereklilikleri’ne tüm yasal mevzuatlara ve SA 8000 standartlarına bağlı olarak;

Çalışma ortamlarımızı tehlikelerden uzak, ürün ve hizmetlerin güvenli üretildiği, çalışanları kaza ve risklere karşı korunmuş hale getirmek,

Çalışma ortamlarımızdan kaynaklanabilecek meslek hastalıklarını önlemek,

İşe almada, ücrette, işten çıkarmada, disiplin uygulamalarında her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak, çocuk işçi çalıştırmamak, tüm personelin örgütlenme hakkına saygı göstermek, ücret belirlemelerinde çalışanların asgari geçim ihtiyaçlarını dikkate alarak sorumluluk bilinci ile hareket etmek,

Tüm çalışanlarımızın inanç ve fikirlerine saygı göstererek bunlar için gerekli şartları sağlayıp her türlü baskıdan uzak çalışma ortamlarını sağlamak,

Özel sağlık durumları olan (hamilelik, çocuk emziren bayan, rahatsızlık geçirenler vb.) çalışanlar için uygun çalışma ortamları sağlayarak gerekli önlemleri almak, gerekli değişiklikleri yapmak ve bu tip çalışanların durumlarını özel olarak takip etmek,

Tedarikçilerini de SA 8000 kapsamında bilgilendirerek tedarikçi seçiminde sosyal sorumluluk standartlarını dikkate almak, düzenli olarak tedarikçilerini de denetleyerek sosyal sorumluluk kapsamında kaydedilmiş performanslarını arttırmalarına destek olmak,

Tüm faaliyetlerimizde doğal çevreyi korumaya olan bağlılığı ilke edinerek kirliliğin önlenmesini sağlamak ve doğal kaynak kullanımını kontrol altına alarak israfı ortadan kaldırıp verimliliği artırmak, doğal kaynak kullanımın azaltılması için sürekli çalışmalar yapmak,

Enerji kullanımını, her durum ve süreç için izleyerek enerji kullanımını azaltıcı projeler geliştirmek, alternatif kaynakları araştırarak verimliliği artırmak,

Çalışan memnuniyetini artırmak ve kaydedilmiş performanslarda sürekli gelişmeyi gerçekleştirmek,

Topluma karşı sorumluluğumuz çerçevesinde ağaç dikimi, okul yapımı, hastane yapımı ve bunların tefrişatı gibi projelere maddi manevi destek sağlayarak sivil toplum kuruluşlarını desteklemek,

Öncelikle çalışanlarımızın yakınları olmak üzere desteğe ihtiyaç duyanlara burs sağlayarak eğitime katkı sağlamak, çalışanlarımızın ve 1. derece yakınlarının sağlık sorunlarında maddi, manevi destek olmak,

Üniversiteler ile iş birlikleri yaparak gerekli maddi ve manevi destekleri vermek, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak,

Mevcut yasa ve yönetmeliklerdeki gereklilikleri tüm iş yerlerimizde sağlayarak topluma karşı sorumluluk ve sürekli iyileştirme bilinci ile hareket ediyoruz.

GENEL MÜDÜR