NE ARAMIŞTINIZ?

Recycle

Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş

Sürdürebilirlik sadece çevreyi korumakla ilgili değil aynı zamanda insanı, doğayı ve toplum sağlığını korumakla da ilgilidir. Weavers by Boyteks doğayı ve toplum sağlığını korumak için tüm üretim hattında sürdürülebilirliği desteklemektedir ve doğaya, insana fayda sağlayabilmek için sürdürülebilirliğe devamlı yatırım yapmaktadır.

Geri dönüştürülebilir materyallerin kullanımı doğamıza zarar verici atıkların oluşmasını azaltmaktadır ve Weavers geri dönüştürülmüş iplikten ürettiği kumaşlarla doğaya, insana ve toplum sağlığına katkı sağlamaktadır. Doğaya ve insana karşı sorumlu olduğunun bilincinde olarak ürettiği kumaşlar sayesinde çevreye atılacak olan her bir pet şişenin önüne geçilmektedir.

Geri dönüşüm doğal kaynakların korunması ve atığın azaltılmasıdır. Geri dönüşüm dünyamızın geleceğidir.