NE ARAMIŞTINIZ?

Bilgi Güvenliği Politikası

Aşağıdakileri sağlamak WEAVERS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin BGYS politikasıdır.

 • Bilgiye sadece yetki dâhilinde erişim verilerek gizliliği sağlanır,
 • Bilgi yetkisiz değişikliklere karşı korunarak ve yapılan değişiklikler kayıt altına alınarak bütünlüğü sağlanır,
 • Bilgiye gereksinim duyulduğunda yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurularak erişilebilirliği sağlanır,
 • Bu politikayı destekleyen tüm politika ve prosedürler kapsam ve sınırlar dahilindeki her birim tarafından uygulanır. Yasal tüm gereklilikler yerine getirilir,
 • Tüm çalışanlar için bilgi güvenliği hakkında sürekli eğitimler verilerek bilinçlendirme sağlanır,
 • Tüm bilgi güvenliği açıkları ve tespit edilen şüpheli durumlar ilgililere rapor edilir. İlgililerce sürekli iyileştirme ve kontroller sağlanır.
 

Hedefler: • Uygun risk değerlendirmesi aracılığıyla bilgi varlıklarının değerini tespit etmek, zayıf noktalarını ve onları riske atabilecek tehditleri anlamak ve riskleri kabul edilebilir düzeylere indirmek.
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin tasarımı, uygulaması ve sürdürülmesi aracılığıyla yasaların gerekliliğini yerine getirmek.
 • Kurumun güvenilirliğini ve sahip olduğu imajını korumak.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm müşteri sözleşme şartlarına uymak.
 • Kurumun iş sürekliliğini sağlamak.
 • TS ISO IEC 27001 uygunluğunu sağlamak ve sürdürmek.